K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Bildiriler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Uluslararası Sempozyum ve Kitapta Yayımlanmış

Eğitim ve Yaş Bağlamında Ülke Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Güney-Doğu Sorununa Bakışı

Musa Yavuz Alptekin | PICS-2018 Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu Batı-dışı Yaklaşımlar, Aydın.

Nation State and Ethnic Challenges on the Contemporary World: Analytic Suggestions For Turkey

Musa Yavuz Alptekin | International Social and Humanities Berlin Conference, 18th-21st May, 2017/Berlin-Germany. (in Press)

Muhafazakâr Turizm: Trabzon/Uzungöl’de Turizm Faaliyetleri ve Toplumsal Etkileşim

Euroasian Conference on Language & Social Science, Sep 29-Oct 01 2017, Antalya/Turkey, (Proceeding Books) Bildiriler Kitabı, ss. 120-150. (Web: http://www.eclss.org ).

Composition of Anatolian Population and Formation of Turkish Nation in the Light of Demographic Data

in: Turkey Looking Behind and Before, William H. Taylor, Eds., AGP Research, London&Istanbul, pp. 264-273, 2016.

Intellectual Origins of Social Conflict in the Middle East

State Building and Security in Iraq After the American Occupation, TASAM Publication, Istanbul 2011, ss.51-63.

World City-System and It’s Environmental Dimention

International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, June 3-5, 2010, Trabzon, pp. 50-72.

Uluslararası Sempozyum

Tematik Turizm Örneği Olarak Uzungöl’de Turizm Faaliyetlerinin Sosyal Dokunun Sürdürülebilirliği Açısından Analizi

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Trabzon.

Corruption and its Social Roots in Asian States

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris/France, February 3-6, 2016.

Trabzon’da Ticaret Ahlakı

Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslar arası Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Urfa/Türkiye.

Sosyolojinin İnterdisipliner Karakteri ve Trabzon’da Toplumsal Kimliğe Akseden Coğrafi Özelliklerin Sosyolojik Analizi

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June 2012, Bursa/Turkey.