K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Hakkında

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

1976 yılında Bayburt’ta doğdu. Ailesi aslen Trabzon/Çaykara ilçesi, Karaçam (Yukarı Ögene) Köyündendir. İlköğretim ve lise düzeyi eğitimini Bayburt’ta, üniversite eğitimini ise İstanbul’da ve İstanbul Üniversitesi’nde aldı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Anabilim Dalında Yüksek Lisans (2000) ve Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora (2006) çalışmasını tamamladı.

2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Sosyoloji dersleri vermeye başladı. Dört yıl sonra aynı Üniversitenin Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüne geçiş yaptı. Tam bu aşamada Yüksek Öğretim Kurumu’nun Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursuyla, Colorado Üniversitesi, Etnik Çalışmalar Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak, Amerika’nın etnik bileşimi, göçmenlik ve entegrasyon konularında araştırma yapmak üzere ABD’ye gitti ve yedi aylık bir araştırma yürüttü. 2010 yılı sonunda Türkiye’ye dönüşünde Sosyoloji bölüm başkanlığına atandı ve Bölümün akademik kadrosunun oluşturulması, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenci alımı dosyalarının YÖK onayından geçirilmesi gibi temel kuruluş süreçlerini yönetti.

2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin temin ettiği altı (6) aylık yurt dışı araştırma bursuyla ve eğitimi aksatmamak gerekçesiyle yaz tatilinde üç aylığına, misafir araştırmacı olarak Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Uluslararası İslam Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde çalışma yürüttü. Bu süre zarfında Ulus-Devlet ve Etnik farklılıklar arasındaki gerilimi ve muhtemel çözüm yollarını Malezya üzerinde teorik, etnografik ve pratik olarak inceleme imkânı buldu.

2017 yılında 4 Mart- 31 Temmuz tarihleri arasında TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursuyla beş ay İngiltere’de, Birmingham Üniversitesi‘nde konusunun dünyadaki sayılı uzmanlarından, Uluslar arası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Stefan Wolff’un gözetiminde “Türkiye’de ve Ortadoğu’da Kürtler” konusu üzerine çalışma ve araştırma yaptı.

Sosyolojinin Kent Sosyolojisi, İktisat Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi ve Etnik Sosyoloji alt bilim dallarına odaklanan yazarın, doktora tezinden müteşekkil Şehir ve Toplum isimli kitabının yanı sıra Malezya monografisi ve Trabzon’da Müteahhitlik mesleğini incelediği basılmış kitapları mevcuttur. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde basılmış daha çok Küresel şehirleşme trendleri, Kentsel Dönüşüm, Kapitalizm, Ortadoğu’nun etnik yapısı, Avrupa Birliği’nde toplumsal bütünleşme süreci, göç, ve etnik farklılıklar bağlamında toplumsal entegrasyon ve ulus-inşası gibi konulara yoğunlaşan 40 kadar İngilizce ve Türkçe makalesi bulunmaktadır. Hala KTÜ, Sosyoloji Bölümü’nde akademik faaliyetine devam etmekte ve Siyaset Sosyolojisi odaklı lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.