K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Kitap Bölümleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Nation State and Ethnic Challenges on the Contemporary World: Analytic Suggestions for Turkey Regarding the Kurdish Issue

Musa Yavuz Alptekin

Leyla Aydemir (ed.), Migration, Politics, Violence and Women’s Studies, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2018. International Social and Humanities Berlin Conference (IARSP), May 18-21, 2017, Humboldt University, Berlin/Germany.

ISBN: 9783339102102

Corruption in Asian States and its Social Roots

Musa Yavuz Alptekin

Roman Dorczak, Regina Lenart-Gansiniec, Christian Ruggiero, Mehmet Ali Icbay (Ed.), Research and Development on Social Sciences, Jagiellonian University Institute of Public Affairs ul. prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, 2018, pp. 411-416. Link for Abstract: http://iassr2.org/rs/9_ab.pdf , Link for Electronic Book: http://iassr2.org/wp-content/uploads/2018/12/014.pdf

ISBN: 9786056705724

Misafir Öğrenci Bakışıyla Evsahibi Toplumun Değerlendirilişi: Doğu Karadeniz Bölgesi Dışından Gelen KTÜ Öğrencilerinin Trabzon Halkının Karakteristik Özellikleri Hakkındaki Görüşleri

Musa Yavuz Alptekin, Nihal Cerit

Musa Yavuz Alptekin (Ed.) Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat, Serander Yayınları, Trabzon 2018, ss. 189-218.

ISBN: 9786052104095

1835’ten Günümüze Şalpazarı’nın Etno-Demografisi

Musa Yavuz Alptekin

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi, Oğuz boylarının Anadolu’da bir muhiti ilk kez yerleşime açmak suretiyle yerleşik hayata geçtiği ve en homojen bir şekilde bulunduğu nadir beldelerden biridir. Oğuz Türklerinin 24 boyundan birçoğu Anadolu’nun çeşitli yerlerinde köy açmış, iskâna geçmişse de, Çepnilerin bunlar içindeki yeri çok ayrıdır. Söz konusu özgünlüğün bir nedeni büyük nüfus kesafetine sahip olmaları ise de, diğeri ve belki daha önemlisi de Anadolu’daki bin yıllık sürecin izlenmesine imkân tanıyacak şekilde genellikle homojen halde yaşıyor olmalarıdır. Daha önce Faruk Sümer’in genel olarak Çepniler ve Trebolu Çepnileri üzerine yaptığı çalışmalar bu alanın ilklerinden olsa da, Şalpazarı Çepnilerinin sosyal bilimler açısından özgünlüğü yeni keşfedilmektedir.

Şalpazarı: Tarih-Kültür-İnsan, Serander Yayınları, Trabzon 2017, ss. 139-226.

ISBN: EKLENECEK

İleri Mekânsal Biçimselleşme Olarak Kentsel Dönüşüm

Musa Yavuz Alptekin

Bu kitapta, insan hayatını, birey-toplum ilişkilerini çok geniş bir açıdan kapsayan kentler ve kentleşme olgusu ele alınmaktadır. Batıda ve doğuda kentleşme kuramları ve kent algısı, Avrupa ve Afrika'da kentleşme politikaları, kentsel dönüşüm ve sosyolojik boyutu, kentleşmenin ortaya çıkardığı kişisel ve sosyal sorunlar kitapta incelenmektedir. Eserde çalışılan konular arasında kentsel dönüşümün sosyolojik boyutu, farklı ülkelerdeki kentleşme politikaları, Endülüs kentleşmesi gibi konular alışılanın dışında farklı bakış açılarıyla tartışılmış ve okuyucuya sorgulayıcı bir perspektif sunulmuştur. Kentleşme ve kentsel teoriler konusundaki lisansüstü çalışmalarda önemli bir eksiği dolduracak olan elinizdeki eser, bu alanda çalışan araştırmacılara, akademisyenlere ve yerel yönetim çalışanlarına bir ışık tutacaktır.

Kentleşme Yazıları: Kentsel Kuramlar ve Kentleşme Politikaları, Kemal Özden (Ed.), Seçkin Yayınları, Ankara 2013, ss. 23-56.

ISBN: 9789750227912

Türk Birliği İdeali: Hayalden Gerçeğe Yöntem Arayışı

Musa Yavuz Alptekin

Çok boyutlu güç sistematiği içerisinde Türkiye'nin ve Türk Dünyasının birlikte el ele, karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde, karşılıklı menfaatler içerisinde birliktelikleri ve bir kültür havzası oluşturmaları, siyasi, ekonomik birçok alanda mümkünse entegrasyona gitmeleri çok büyük önem arz ediyor. Dünyanın çok boyutlu olarak şekillendiği bu dönem içerisinde de dünyadaki insan kaynağı başta olmak üzere, birçok enerji kaynağının, birçok potansiyel kaynağının da yine Türkiye'de ve Türk Dünyasında olduğunu görmekteyiz. Bu da rekabetin ne kadar acımasız ve ağır olacağını da gösteriyor. Tabi burada bize düşen görev: herhalde son 20 yıldaki hatalarımızdan, iyi yaptığımız işlerden hem olumlu hem olumsuz hepsinden tecrübeler ve dersler çıkararak, mümkün olduğunca reel politik zemine oturan kalıcı, sağlıklı kurumsallaşmış ilişkiler biçimini geliştirebilmemizdir.

Almagül İsina (Ed.), Dünya Türk Forumu Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyo-Ekonomik İşbirliği, TASAM Yayınları, İstanbul 2012, ss. 543-549.

ISBN: 9789756285572

Intellectual Origins of Social Conflict in the Middle East

Musa Yavuz Alptekin

Irak’ın gelecekte nasıl bir siyasi, hukuki, ekonomik ve askeri yapıya kavuşacağı ile ilgili belirsizlikler, beklenmeyen olayların ortaya çıkması olasılığı kadar, sorun kaynaklarının nasıl gelişeceğinin bilinmezliğinden doğmaktadır. Irak’ın Türkiye, komşu ülkeler ve küresel güvenlik açısından taşıdığı risklerin tehdide dönüşmesini engellemenin yolu, gelişmeleri doğru bilgiler ışığında ve karşılıklı öncelikleri dikkate alarak yönetmekten geçmektedir. Bunun aksine öncelikleri gerçekleştirmek için harcanacak çabanın dağılması ise, kriz kaynaklı problemlerle uğraşma eğilimine yani kısa vadede verilecek tepkilere odaklanılmasına dolayısıyla Irak ile ilgili politikaların yönetilememesine neden olmakta ve bölgeyi dış unsurların uyumsuz müdahalelerine açık hale getirmektedir. Bu eser özgün çözüm arayışlarına katkı amacıyla düzenlenen “Uluslararası Ortadoğu Kongresi“nde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Muharrem Hilmi Özev (Ed.), State Building and Security in Iraq After the American Occupation, TASAM Publication, Istanbul 2011, ss.51-63.

ISBN: 9789756285602

Tarihsel Sosyoloji ve Erol Güngör

Musa Yavuz Alptekin

KOCAV’ın uzun yıllardan beri düzenlemekte olduğu Erol Güngör Anma Toplantıları’nın tebliğ metinlerinden oluşan eser, Erol Güngör dizisinin ilk kitabıdır. Erol Güngör’e toplu ve kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Prof. Dr. Tayfun Amman’ın danışmanlığında ve Dr. Mesut Aytekin’in genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan kitapta 12 yıl içerisinde, 25 akademisyen tarafından 8 ayrı salonda sunulmuş 30 tebliğ yer almaktadır. Ayrıca kitabın sonunda Erol Güngör’ün yayımlanmamış fotoğrafları, KOCAV’da gerçekleştirilen Erol Güngör’ü Anma Toplantıları’nın davetiyeleri, fotoğrafları ve etkinliklerin basın yansımalarından oluşan bir de hatıra bölümü mevcuttur.

Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör, KOCAV Yayınları, İstanbul 2009, ss. 191-208.

ISBN: 9786056070709

Erol Güngör: Hayatı, Eserleri, Fikirleri

Musa Yavuz Alptekin

Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler) adlı iki ciltlik bu eser, ne bir düşünce ne de sosyoloji tarihidir. Olsa olsa Türkiye düşünce tarihinin veya Türkiye sosyoloji tarihini yazmak isteyecek olanlar için zengin bir bilgi kaynağıdır. Kendi türünde bir ilk sayılabilecek olan Emre Kongar'ın Türk Toplumbilimcileri I-II yayınlandıkları yıllarda büyük bir boşluğu doldurmuştur. O yıllardan bu yana uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, özellikle Türk Sosyologları adlı eser veya onu tamamlayacak biçimde herhangi bir ürünün ortaya çıkmaması Türkiye'deki Sosyoloji (İsimler-Eserler) isimli eserin yayınlanmasını zorunlu kılmıştır.

Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), Derleyen: M. Çağatay Özdemir, Phoenix Yayınevi, Ankara 2008. Cilt: 2, ss. 425-465.

ISBN: 9789944931380

Ortadoğu’nun Etnik-Sosyal Yapısı ve Büyük Ortadoğu Projesi

Musa Yavuz Alptekin

"Amerikalıların çoğunluğu bugün artık savaşa inanmıyor; Başkan Bush ve yönetimine güvenmiyor, söylenen yalanlar artık tüm çıplaklığıyla görünüyor. Hatta öylesine açık görünüyor ki, her zaman geç kalan büyük medya bile bu sahtekarlığı yazıp çizmeye başladı. Kendimize şunu sormalıyız: Bu kadar çok insan nasıl böyle kolay aldatılabildi?..." (The Progressive Dergisi, 10 Nisan 2006) Amerikalı tarihçi Howard Zinn yazısında nasıl olup da Amerikan halkının Bush yönetimi tarafından böylesine kolaylıkla aldatılabildiğini sorguluyor. Bush yönetiminin saldırgan politikalarına son zamanlarda ABD içinden yükselen tepkilerde önemli bir artış var. 2006 başında Bush yönetiminin en önemli destekçilerinden Fukuyama, yazdığı bir kitapla Neo Con'ların politikalarını artık desteklemesinin mümkün olmadığını, çünkü yapılan uygulamaların kendisini bile rahatsız ettiğini ilan ediyordu. Amerikan politikalarına "içeriden" yapılan eleştiriler, Amerikan yönetimine yaptığı yanlışları görebilme imkanı tanıması açısından önem taşıyor. Çünkü "dışarıdan" yapılan eleştiriler çoğunlukla tepkisel olarak algılanıyor ve haklılık payları göz ardı edilebiliyor. Amerikan yönetimine yapılan tüm eleştirilerin ortak noktası aynı: Amerikan politikaları saldırgan, tahakkümcü ve dayatmacı... Güçlü olduğu için haklı olduğunu varsayıyor, işbirliğini dışlıyor, dünyanın güvenliğini tehdit ediyor... Dünyanın daha güvenli bir yer olabilmesi konusunda ABD'ye önemli görevler düşüyor. ABD'nin öncelikle herkesten üstün olduğu iddiasını terk etmesi, gücü hak sebebi saymaktan vazgeçmesi gerekiyor. Daha da önemlisi Amerikan yönetiminin hem kendi halkını hem de dünyanın diğer ülkelerini artık aldatmayı bırakması; şeffaf, adil, işbirliğine açık ve emperyal hedefler peşinde koşmayan bir ülke olmayı hedeflemesi zorunlu görünüyor. Amerikan yönetimi bunu kendi iradesiyle yapmazsa, küresel gerçeklerin bunu mutlaka yaptıracağının da bilinmesi gerekiyor.

Büyük Ortadoğu Projesi Yeni Oluşumlar ve Değişen Dengeler, Editörler: Atilla Sandıklı, Kenan Dağcı, TASAM Yayınları, İstanbul 2006. ss. 29-96.

ISBN: 97756282222