K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Projeler ve Çalıştaylar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Projeler

Trabzon’da Müteahhitlik ve Müteahhitlik Mesleğinin Yaygınlığı Açısından Kent Dinamiklerinin Etkisi

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 02; Haz. 2012-Haz. 2013. (Dr. Selim Karyelioğlu ile birlikte)

Trabzon’da Vatansever Olmak: Anlamı, Kökenleri, İşlevleri

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 03; 2016-2017. (Yard. Doç. Dr. Serdal Fidan ve Öğr. Gör. Dr. Selim Karyelioğlu ile birlikte).

Geleneksel Köyden Turizm Beldesine Uzungöl’de Ekonomik Değişmenin Sosyolojik Boyutları

Musa Yavuz Alptekin | KTÜ., BAP 02; 2016-2017. (Araş. Gör. Ersoy Özmen Alkan ile birlikte).

Çalıştaylar

Marka Şehir Trabzon Çalıştayı

Musa Yavuz Alptekin | TİAB, 23-24 Mayıs 2015, Novotel/TRABZON.

Trabzon’da Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı

Musa Yavuz Alptekin | Trabzon Tabipler Odası, 11 Ocak 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri, TRABZON.