K.T.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
+90 (462) 377 43 78
m.yavuzalptekin@gmail.com

Tezler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Küreselleşme, Şehir ve Habitat Toplantıları

Danışman: Prof. Dr. Korkut Tuna

Musa Yavuz Alptekin | Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Özet / Abstract

Dünya toplumları hızla şehirleşmektedir. Bugün dünya ikinci dalga şehirleşmeyi yaşamaktadır. Birinci dalga şehirleşmeyi 1950’lere kadar büyük oranda Batılı ülkeler yaşamıştır. İkinci dalga şehirleşmeyi ise, bu tarihlerden günümüze kadar gelen süreçte, yine büyük oranda, gelişmekte olan ülke (GOÜ)’ler yaşamaktadır. Dünyanın henüz şehirleşmekte olan bu ikinci yarısı, aynı zamanda dünyanın altıda beşlik bir nüfusunu da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle GOÜ’lerin şehirleşme oranlarındaki ufak bir büyüme, dünyanın şehirli nüfusuna çok büyük rakamlarda nüfusun eklenmesine sebep olmaktadır. Bu durum hızla devam etmekte olup, gelişmiş ülkelerin temel bir kaygısı haline gelmiştir. Çünkü şehirleşmenin kaynak sarfiyatı kırdan çok daha fazla iken; dünyanın kaynakları ise olabildiğince sınırlıdır. Bu kaygı, gelişmiş ülkeleri GOÜ’lerin şehirleşmeleriyle ilgili yeni yaklaşımlar geliştirmeye sevketmiştir. Bu yaklaşımlardan birisi, GOÜ’lerin şehirleşmesini kontrol altına almak şeklinde belirmiştir. Bu yaklaşımın bugünkü adı Habitat toplantılarıdır. Habitat toplantıları sayesinde dünya nüfusunun altıda beşlik bölümünün üreteceği şehirleşmenin niteliği belirlenmiş, en azından belli temel noktalarda kontrol altına alınmış olacaktır. Bu kontrol altına alma süreci ise, gelişmiş ülkeler açısından son derece ciddi bir konu olmuştur. Çünkü şehirlerin ağırlıklı kısmının niteliği, dünyanın ağırlıklı kısmının biçimini de belirleyecek güçtedir. GOÜ’lerin hızla şehirleşmesi dünyanın bu türden bir nitelik değişimine sebep olabilecektir. Bu ihtimal dünyanın yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya gelmesi demektir. Günümüz dünya düzeninin buna göz yumması mümkün değildir. Habitat toplantıları çerçevesinde GOÜ’lerin şehirleşmeler ‘sürdürülebilir şehirleşme’ amacına uygun olarak ve büyük oranda ‘katılım’ ilkesinin meşrulaştıracağı bir yapı içerisinde belirlenmiş ve kontrol altına alınmış olacaktır. Son tahlilde bu şehirler, içerisinde bulundukları dünyaya küresel bir hâkimiyet imkânı tanımaktan uzaklaştırılmış şehirleşmeler haline getirilecektir.

İslam’ın Türk Yorumu: Türk Müslümanlığı

Danışman: Prof. Mehmet Fikret Gezgin

Musa Yavuz Alptekin | Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2000.

Özet / Abstract

Eklenecek

Televizyonun Birey ve Toplum Üzerine Etkileri

Danışman: Prof. Dr. Suat Gezgin

Musa Yavuz Alptekin | Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, 1997.

Özet / Abstract

Eklenecek